Robert Lewandowski T-Shirt Polish footballer 1.0

Shirt


Description


Robert Lewandowski T-shirt

Tutorial in pined video from YouTube
Tutorial w przypietym flimiku z YouTube


Read more in the ReadMe file
Więcej informacji w pliku ReadMe





ENG


Install:
1.Open "OpenIV"
2.Turn on EDIT MODE
3.Make sure you have the "x64v" file in the "mods" folder, if you don't have it COPY it from the main game folder and paste it into the "mods" folder
4.Go to mods/x64v/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
5.Replace the "uppr_diff_004_n_uni. ytd" file with this downloaded "uppr_diff_004_n_uni. ytd"
6.Save changes
7.Finished!



PL


Instalacja
1.Otwórz "OpenIV"
2.Włącz EDIT MODE
3.Upewnij się, że w folderze "mods" masz plik "x64v", jeżeli go nie masz PRZEKOPIUJ go z głównego folderu gry i wklej do folderu "mods"
4.Idź do mods/x64v/models/cdimages/streamedpeds_players.rpf/player_one
5.Zamień plik "uppr_diff_004_n_uni.ytd" tym pobranym "uppr_diff_004_n_uni.ytd"
6.Zapisz zmiany
7.Gotowe!


First Upload: November 29, 2021 Last Updated: November 30, 2021


0 Comments